Tekstil ve Moda Sitesi

Akrilik Nedir

Tanımı ve Özellikleri

İpeğin Yolculuğu

Kozadan İpliğe

Polyester Nedir

Yapayın Doğallığı

Metal Örgü Kumaşlar

Çelik Örgü Kumaşlar Özel Kullanımlar için Üretilirler
Metal örgü kumaşlar, kumaş yapısı oluşturulurken; klasik tekstil lifleri (pamuk, yün, ipek, polyester vb) yerine: paslanmaz çelik, bakır tel, pirinç tel, nikel tel veya diğer alaşım metallerden elde edilen örgü ipliği gibi kullanılmaya müsait metal tellerin yuvarlak örme makinesinde klasik örme yüzeyler gibi örülerek metal yüzeyli kumaş yapısı elde edilmesiyle üretilirler.

Lekeye Nasıl Müdahale Edilir

Kahve lekesini çıkarmak için ilk olarak; kağıt havlu ya da beyaz emici havlu vb. ile halıda kalan kahve emdirilmelidir
Lekelenme Anında Yapılması Gerekenler Nelerdir
- Sıvı lekeler hemen bir kâğıt havlu ile kurulanmalıdır.
- Lekeye tersinden işlem uygulanmalıdır.
- Kumaşın lekeli tarafı beyaz kâğıt havlu gibi emici bir yüzeye tamponlanmalıdır.
- Tekrar lekelenmeyi önlemek için havluları sık sık değiştirerek bu işleme devam edilmelidir.
- Lekelere hemen müdahale edilmelidir. Yeni oluşmuş lekeler, leke çıkarma yöntemleri çabuk uygulanırsa daha kolay çıkacaktır.
- Leke çıkarıcı ürün, giysinin dikiş yerinde veya gizli bir yerinde test edilmeli, giysinin renginde değişiklik oluyorsa o leke çıkarma yöntemi veya leke çıkarıcı ürün kullanılmamalıdır.
- Elbisenin kullanım, yıkama ve bakım etiketi mutlaka okunmalıdır.
- Kumaşın liflerine, dokuya ya da giysinin rengine zarar vermemek ve lekeyi yaymamak için aşırı ovmaktan kaçınılmalıdır.
- Leke çıkarma yöntemleri sırasında boya lekesi bırakabilecek renkli havlular ya da kumaşlar kullanılmamalıdır. Ayrıca leke çıkarma yöntemlerinde tiftikli kumaş da kullanılmamalıdır.
- Ne olduğu bilinmeyen lekelerde leke çıkarma yöntemleri uygulanırken sıcak su kullanılmamalıdır.
- İpek, yün ya da likralı lifler ve poliüretan esaslı ürünlerde çamaşır suyu kullanılmamalıdır. Karışık liflerden üretilen kumaşlarda, en hassas life uygun olan leke çıkarma yöntemi uygulanmalıdır.
- Lekeli kumaşlar ütülenmemelidir. Sıcaklık, lekeyi sabitleştirerek lekenin çıkarılmasını zorlaştırabilir.

Kumaştan Lekeyi Çıkarma 
Leke çıkarma işleminin etkili bir şekilde yapılabilmesi ve istenilen sonuçlara ulaşılabilmesi; lekenin çeşidine, kumaşın türüne ve lekeye zamanında müdahale edilmesine bağlıdır. Ayrıca kumaşın boyanmasında kullanılan boyar maddenin haslıklarının yüksek olması da leke çıkarma işlemi sonunda kumaşın renginin zarar görmemesi açısından etkili rol oynar. Leke çıkarmada kullanılan yöntem, tekstil mamulüne ve lekenin türüne göre değişir. Her lekenin ayrı bir leke çıkarma yöntemi bulunur. Ayrıca pamuklu bir mamulde başarılı sonuç veren bir yöntem yünlü ya da sentetik bir mamulde aynı başarıyı gösteremeyebilir. Doğru yöntem ile müdahale edildiği takdirde lekeyi çıkarma olasılığı artacaktır. 

Leke Çıkarıcılar 
Lekeler genel olarak ikiye ayrılır: 
Su bazlı lekeler: Su ile yıkama sonucunda uzaklaştırılabilen lekelerdir. Meyve suyu, şarap, çikolata lekeleri örnek olarak verilebilir. 
Kimyasal lekeler: Su ile giderilemeyen leke çıkarıcı bir kimyasal ile tekstil mamulünden uzaklaştırılabilen lekelerdir. Yağ, mum, sakız, boya, mürekkep lekeleri örnek olarak verilebilir. 

Kuru temizlemede leke çıkarıcılar, leke ilacı olarak adlandırılmaktadır. Her leke için ayrı leke ilacı mevcuttur. Lekenin türüne göre leke ilaçları isimlendirilir: pas ilacı, kan ilacı, mürekkep ilacı vs. Lekenin türüne göre uygun leke ilacı lekenin üzerine püskürtüldükten sonra leke tabancası ile buhara tabi tutulur. Böylece lekenin çıkarılması sağlanır. Bu leke ilaçları genellikle trikloretilen içeriklidir. Kuru temizleme makinelerinde su yerine solvent kullanılır. Günümüzde kuru temizlemede yaygın olarak kullanılan solvent perkloretilendir. Perkloretilen uçucu bir kimyasal madde olduğundan buhar yardımıyla tekstil mamulünden kolayca uzaklaştırılabilmektedir. Perkloretilenin direkt olarak solunması ciddi sağlık problemlerine sebep olabildiğinden, kapalı sistemle çalışan makinelerde kullanılmaktadır.

Saten Kumaş Nedir

Saten Kumaşlar Parlak Görünüme Sahiptir
Saten, dokumanın bir çeşidi olup; düz, çok parlak ve kaygan yüzeyli bir kumaştır. İplikler birbiri üzerine ve kumaşın her iki yüzünde çok sık olarak dokunmuştur. Saten denilince düz, pürüzsüz, yumuşak, dökümlü, parlak ve bu karaktere uygun ipliklerle dokunmuş kumaşlar akla gelmelidir. Saten kumaş parlak ve kaygan bir yapıya sahip; pamuklu, yün, ipek gibi çeşitleri olan son derece zarif bir dokumadır. Saten kumaşın en büyük özelliği, mat olmayan parlak bir yapıda olmasıdır. Parlak ve yumuşaklığı nedeniyle, pek çok alanda kullanılan saten kumaş, diğer kumaşlardan farklı doku ve parlak görüntüde olmasından dolayı, kullanıldığı birçok üründe oldukça şık bir duruş sergilemektedir. 

Saten dokuma örgünün diğer temel örgülerden farkı örgü raporundaki bağlantıların birbirine hiç dokunmadan dağıtılmış olmasıdır. Örgü yapısı içindeki bağlantıların birbirine hiç dokunmadan dağıtılabilmesi için en az 5 değişik harekete ihtiyaç vardır. Bu yüzden en küçük birim rapor 5 atkı ve 5 çözgüden oluşur. Saten örgüler tek taraflıdır. Yani kumaşın bir yüzü parlak ise diğer yüzü mattır. Saten örgüler S harfi ile sembolize edilirler. Pek çok çeşidi bulunan saten kumaş, üretimi sırasında dokuma sıklığına göre farklılık kazanmaktadır. Dokuma sıklığı diğer türlerine göre daha çok olan ipek satenler, gömlek ve abiyelerin oldukça kaliteli bir görünüm kazanmasını sağlamaktadır. Pamuk saten ise, genellikle gömleklerde, üst giyim, pijama, gecelik ve nevresim takımlarında tercih edilen bir kumaştır. Yaygın olarak strayhgarn ve kamgarndan oluşan elbiselik kumaşlarda, mutfak bezlerinde, masa örtülerinde, yatak ve yorgan örtülerinde vs kullanılmaktadır. Serbest ve krep saten çeşitleri ise oldukça yumuşak ve parlak olan saten kumaş çeşitleridir. İpek miktarı yoğun olan saten kumaşlar, şıklık ve estetik görünüm adına birçok alanda tercih edilen pahalı kumaşlardır. Saten kumaşın en çok kullanıldığı alanlardan biri de eşarplardır.

Mukavemet Nedir

Halat çekme oyununda ipin kopması için uygulanan kuvvet ne kadar fazla ise halatın mukavemeti o kadar fazladır
Materyalin kullanımı veya giyimi sırasında dışarıdan gelen kuvvetlerce uygulanan gerilim ve kopmaya dayanımı anlatan bir tekstil terimidir. İpliğin mukavemeti bir kalite göstergesi olarak ifade edilmektedir. Kısaca ipliğin uygulanan yüke gösterdiği dirençtir denilebilir. Tekstilde mukavemetin yüksek olması iplik kopuşunu ve makine duruşlarını azaltarak verimliliğin artmasını sağlar. İplik mukavemetini etkileyen en önemli faktör hammaddedir. Hammaddenin cinsi elyaf uzunluğu, elyaf inceliği (micronaire), elyaf uzunluk dağılımı (uniformity) ve elyaf mukavemeti iplik mukavemetine etki eden en önemli faktörlerdir. Bükümün arttırılması belli bir noktaya kadar iplik mukavemetini de artırır. İplik mukavemetinin ölçümünde çeşitli laboratuar cihazları ve mukavemet ölçüm birimleri kullanılmaktadır. Dolayısıyla ipliğin mukavemeti bildirilirken, hangi test cihazıyla ölçüm yapıldığı ve mukavemet birimi mutlaka belirtilmelidir. Son yıllarda mukavemetin bir ölçütü olarak kopma kilometresi (RKM) kavramı yaygın olarak kullanılmaktadır. Burada ifade edilmeye çalışılan ipliğin kendi ağırlığı ile koptuğu uzunluktur. Yani 17 RKM mukavemet değerine sahip iplikten söz edildiğinde bu ipliğin 17 km.'sinin ağırlığının ipliği kopma noktasına getireceği anlaşılmalıdır.

İplik mukavemetine etkiyen faktörleri sıralarsak; 
Lif uzunluğu: Lif uzunluğu arttıkça mukavemette artacaktır. Kısa liflerin mukavemeti düşük olur. 
Hammadde cinsi: Keten, pamuk, naylon, rayon ve yünün, sırasıyla mukavemeti azalırken uzama yüzdesi artar. 
Elyafın paralellik durumu: Elyafların birbirine paralel halde olması mukavemeti azaltacaktır. Elyafların birbirine daha çok sürtünme kuvveti uygulaması istenir böylece mukavemet artar.
Uzunluk dağılımı: Uzun iplik için uygulanacak kuvvet buna ters orantılı olarak daha az kısa iplik için ise daha fazla olacaktır. 
Düzgünsüzlük oranı: Mukavemetle ters orantılı şekilde düzgünsüzlük arttıkça mukavemet azalacaktır. 
Lif mukavemeti: İplik mukavemetini doğrudan etkiler. Lifin mukavemeti, iplikle doğru orantılıdır. 
Büküm: Bir noktaya kadar iplik mukavemetini destekleyici bir faktördür. Bu değer aşıldıktan sonra büküm mukavemeti olumsuz etkiler. Aşırı büküm liflerin kopmasına neden olur bu yüzden liflerin alabileceği optimum büküm oranı uygulanmalıdır. 
Nem ve yabancı madde oranı: Nem elyafın cinsine göre nem mukavemeti olumlu veya olumsuz yönde etkiler. Yabancı maddeler de mukavemeti olumsuz etkileyen bir diğer faktördür.

Tuşe Nedir

Tuşe kelimesi kumaşın bize yaşattığı hissi anlatmak için kullanılır
Tuşe kelime anlamı olarak dokunuş, dokunum, dokunma işi veya biçimi ve temas anlamlarına gelmektedir. Tekstilde tuşe kelimesi ise kumaşlara dokunduğumuzda bize verdiği hissi anlatmak için kullanılır. Yumuşak tuşeli, kaygan tuşeli gibi.

Yün tuşeli akrilik kumaş demek veya kısaca tuşe veya tuşeli kelimeleri dokunuş yani akrilik kazak, bere, hırka veya halı her ne ise tutum özelikleri yani elinizle tuttuğunuzda elyafın size yaşattığı yumuşak tutum ya da o lifin dokunuştaki hissettirdiği duygu demek. Örneğin başka lifler için sert tuşeli, kaygan tuşeli, dolgun tuşeli, ipek tuşeli, keten tuşeli, pamuk tuşeli vb. kelimeleri kullanılabilir; yani o life, elimizle dokunduğumuzda bize ne his veriyorsa öyle tuşesi vardır denilir. Yapay elyaflar için kullanılır genelde çünkü her yapay lif doğal liflerin alternatifi olarak üretilir ve ona benzetilmeye çalışılır, mesela akrilik, yüne benzer; polyester, pamuğa benzer yani onun daha ucuzu ve doğalın yetmediği yerde devreye girenidir, yapay yollardan elde edilenidir. Liflerin tuşesini değiştiren çeşitli kimyasal apre işlemleri uygulabilir. Örneğin kumaşın daha yumuşak olması için yumuşaklık apresi uygulabilir.

Haftalık En Çok Okunanlar